HOME PROJECTEN NIEUWS VACATURE OVER ONS CONTACT
Producten | Subsidies | Technieken | Onderhoud | vragen | netwerk | DownloadsMeest gestelde vragen

Duurzame energie is een specialisme. Wij begrijpen dat het soms niet altijd even duidelijk is.
Hierbij een antwoord op de meest gestelde vragen die wij ontvangen.
 1. Hoe groot is een zonnepaneel?
 2. Hoeveel energie kost het om een zonnepaneel te maken?
 3. Wat doet een omvormer?
 4. Wat is een PC link?
 5. Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?
 6. Moet ik een aparte groep vanuit mijn meterkast maken?
 7. Heb ik een vergunning nodig om een zonnepaneel te plaatsen?
 8. Wat verstaat men onder terugverdientijd?
 9. Wat is de terugverdientijd van een zonnepaneel?
 10. Hoe werkt een zonneboiler?
 11. Hoe groot is een standaard zonnecollector?
 12. Wanneer kan ik het beste een zonneboiler plaatsen?
 13. Wat kan ik beter doen: een zonnepaneel of een zonneboiler?
 14. Wat levert een zonneboiler aan energiebesparing op?
 15. Hoe kan ik duurzaam consumeren?
 16. Hoe kan ik energie en geld besparen?
 17. Hoe kan ik mijn huis isoleren en wat levert isolatie mij op?
 18. Hoe zit het bij de slimme meter met mijn privacy?
 19. Kan ik geld besparen door spaarlampen of LED-lampen te gebruiken?
 20. Kan ik subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers krijgen?
 21. Kan ik voor een HRe-ketel subsidie krijgen?
 22. Komt er een verbod op gloeilampen in Europa?
 23. Krijg ik een vergoeding voor het terugleveren van energie van mijn zonnepaneel?
 24. Op welke manieren kan ik zonne-energie opwekken?


Hoe groot is een zonnepaneel?

Zonnepanelen zijn er in verschillende afmetingen: Globaal zijn 165 Wp panelen elk 1600 x 800 mm en 200 Wp panelen elk 1500 X 1000 mm

Naar boven

Hoeveel energie kost het om een zonnepaneel te maken?

Volgens deskundigen duurt het 2,5 -3 jaar dat een zonnepaneel de energie weer geleverd heeft die nodig was voor zijn eigenproductie. Hiermee is een zonnepaneel een uniek product. Er zijn namelijk weinig producten die de energie benodigd voor het produceren weer “teruggeven”.

Naar boven

Wat doet een omvormer?

Een omvormer verzamelt de gelijkstroom van de zonnepanelen en zet die om in bruikbare 230 Volt stroom die uit uw wandcontactdoos komt.

Naar boven

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?

De stroom die uw panelen opwekken komt in uw huisinstallatie terecht, waardoor uw meter minder hard gaat lopen. Dit is afhankelijk van wat er op dat moment wordt opgewekt en op dat moment wordt gebruikt. Het mogelijk overschot ( bij een kleine installatie beperkt ) vloeit in het openbare net en wordt in veel gevallen bemeterd. Dit hangt af van de meter die u heeft. Een ouderwetse meter met draaischijf doet dit vanzelf. Bij vervanging hiervan is een overschotregistrerende meter mogelijk. Informeer hier na bij uw netbeheerder: Liander Klantenservice Consumentenmarkt op telefoonnummer 0900-2632630.

Naar boven

Moet ik een aparte groep vanuit mijn meterkast maken?

Bij een installatie die groter tot 1200Wp of maximaal 1000W kan terug leveren is een aparte groep niet noodzakelijk. Hierboven dient een aparte groep aangelegd te worden, waarop geen andere apparatuur is aangesloten.

Naar boven

Heb ik een vergunning nodig om een zonnepaneel te plaatsen?

Op 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De daarbij behorende AMvB (Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken) is daarmee ook van kracht geworden. Door deze wijziging in regelgeving heeft u tegenwoordig in veel gevallen voor een zonnepaneel geen bouwvergunning nodig. Echter soms wel, zoals bijvoorbeeld bij de plaatsing van een zonnepaneel op een monument of in beschermd stadsgezicht of bij gevelmontage. Om te controleren of u een bouwvergunning nodig heeft kunt u gebruik maken van de module 'Bouwvergunningen on line' van het ministerie van VROM Let op: kijk onder 'veel voorkomende bouwwerken en verbouwingen'.

Naar boven

Wat verstaat men onder terugverdientijd?

Een duurzaam energiesysteem kost meer als een traditioneel energiesysteem, maar wekt wel efficiënter en zuiniger op. Als we nu de meerprijs van de kosten delen door de energiebesparingopbrengst per jaar krijgen we de terugverdientijd in jaren. Grote variabele is de energieprijs die alleen maar stijgt. Het hangt dus af van het moment wanneer de terugverdientijd wordt berekend.

Naar boven

Wat is de terugverdientijd van een zonnepaneel?

Een PV paneel levert in Nederland per 100 Wp vermogen op jaarbasis ongeveer 90 tot 100kWh op. Elektriciteit kost momenteel ongeveer 0,23 per kWh afhankelijk van de leverancier. De jaarlijkse besparing bedraagt bij max. opbrengst dus ongeveer 23,- per 100 Wp en 138,- voor 600Wp. De levensduur van zonnepanelen ligt tussen de 30 en 45 jaar.

Naar boven

Hoe werkt een zonneboiler?

Een zonneboiler maakt door middel van zonlicht warmwater. Via een zonnecollector op het dak wordt de zonne-energie ingevangen en overgedragen naar een opslagvat. In de meeste gevallen gebruiken we dit voor warmwater. Met de zonnegascombi kunnen we deze energie, onder voorwaarden, ook toepassen voor de cv installatie. Vaak worden zonnecollectoren verwisseld met zonnepanelen. We hebben daarover een technische afspraak: een zonnecollector maakt warmte voor bv warmwater en een zonnepaneel maakt stroom.

Naar boven

Hoe groot is een standaard zonnecollector?

De meeste zonnecollectoren nemen bijna 4 m2 in beslag en kunnen op een schuindak of platdak geplaatst worden.

Naar boven

Wanneer kan ik het beste een zonneboiler plaatsen?

Als uw ketel aan vervanging toe is, en u heeft een dak van zuid-oost tot zuid-west, is dat een geschikt moment om in een zonneboiler te investeren. De plaatsing kan dan tegelijk met die van uw nieuwe ketel plaatsvinden. Dat scheelt. In veel gevallen kunt u de zonneboiler ook bij uw bestaande (huidige) ketel laten plaatsen. In verhouding is dat iets onvoordeliger in aanschaf.

Naar boven

Wat kan ik beter doen: een zonnepaneel of een zonneboiler?

Een zonnepaneel en maakt stroom en een zonneboiler maakt warmwater. Verschillende apparaten dus. Wilt u optimaal van de zon gebruikmaken, kunt u beide systemen naast elkaar toepassen. Een zonneboiler verdient zichzelf sneller terug maar de plaatsing is afhankelijk van het moment van de vervanging van uw ketel.

Naar boven

Wat levert een zonneboiler aan energiebesparing op?

Voor een gemiddeld huishouden tot vier personen scheelt dat ongeveer de helft van het verbruikte gas voor het verwarmen van het tapwater. Dit komt neer op ongeveer 200-300 m3 gas afhankelijk van het tapwaterverbruik. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 150,- per jaar. Dit neemt toe narmate de gasprijs blijft stijgen.

Naar boven

Hoe kan ik duurzaam consumeren?

Duurzaam consumeren betekent dat u producten koopt waar het milieu niet ernstig onder lijdt en waar ook geen mensen onder lijden (bijvoorbeeld in derdewereldlanden). Hieronder volgen een aantal tips om duurzaam te consumeren.

Kies voor producten met milieukeurmerken
Sommige producten hebben een milieukeurmerk. Dit geeft aan dat het product op een milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Kies bijvoorbeeld bij het klussen voor milieuvriendelijke verf.

Doe aan afvalscheiding
Door uw afval te scheiden komt er minder afval op de afvalberg terecht, worden afgedankte producten hergebruikt en komen schadelijke producten niet in het milieu terecht. Op de website Afvalscheidingswijzer leest u hoe u uw afval kunt scheiden.

Bespaar energie
De verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkolen) leidt tot verzuring, luchtverontreiniging en klimaatverandering. Om energie te besparen kunt u uw huis beter isoleren of bijvoorbeeld de thermostaat lager zetten.

Gebruik groene energie
Groene energie is duurzame energie. Dat wil zeggen dat de energie is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen.

Reis milieubewust en zuiniger
Pak vaker de fiets in plaats van de auto of leer uzelf een zuinigere rijstijl aan. U kunt ook kiezen voor een zuinigere auto of carpoolen. Gaat u op vliegvakantie, dan kunt u de milieuschade compenseren met 'Business for climate' of 'Trees for travel'.

Beleg duurzaam
Duurzaam of groen beleggen houdt in dat u belegt in een groenfonds. Zo'n groenfonds financiert milieuvriendelijke projecten.

Naar boven

Hoe kan ik energie en geld besparen?

U kunt geld besparen door uw energieverbruik te verminderen. Om energie te besparen, kunt u bijvoorbeeld uw huis beter isoleren, de thermostaat lager zetten of minder vaak warm douchen. U kunt ook energie besparen door te kiezen voor energiezuinige huishoudelijke apparaten.

Waarom energie besparen
Een groot deel van de energie die wij gebruiken, is opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. Het gebruik van deze brandstoffen zorgt voor vervuiling van bodem, lucht en water. Bovendien stijgt hierdoor het CO2-gehalte in de atmosfeer. Door energie te besparen, helpt u aantasting van het milieu en klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast levert energiebesparing u ook geld op: u gebruikt minder, dus u betaalt minder.

Tips voor energiebesparing
Tips om energie te besparen vindt u op de website van Milieu Centraal. Op de website Energielastenverlager krijgt u gratis energiebesparingsadviezen. U kunt ook de website van Meer Met Minder raadplegen voor hulp en advies.

Naar boven

Hoe kan ik mijn huis isoleren en wat levert isolatie mij op?

Door uw woning te isoleren, kunt u geld besparen. Met vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas voorkomt u warmteverlies. Daardoor is uw energieverbruik lager. Bovendien belast u het milieu minder. Vooral in oude huizen valt winst te behalen.

Welke isolatiemaatregelen
Welke maatregelen geschikt zijn voor uw woning, hangt af van de isolatie die al in uw woning aanwezig is. Maak dus eerst een volledige inventarisatie. Het aanpakken van naden en kieren, de isolatie van cv-leidingen en isolatie van het dak of de zoldervloer zijn zeer kosteneffectief.

Vloerisolatie
Ongeveer 15% van de warmte in huis ontsnapt via de vloer op de begane grond. Goede vloerisolatie bespaart energie en scheelt koude voeten.

Gevelisolatie
De gevel is een muur die grenst aan de buitenlucht. Bij gevelisolatie wordt aan de binnenzijde of buitenzijde isolatie aangebracht. Daardoor verliest de woning minder warmte.

Dakisolatie of vlieringisolatie
Via het dak gaat ongeveer 30% van de warmte verloren. Om dit warmteverlies te verminderen, kunt u aan de binnenzijde of buitenzijde van het dakbeschot van een pannendak isolatiemateriaal (laten) aanbrengen.

Isolatie door dubbel glas
Er zijn verschillende soorten dubbel glas met verschillende isolatiewaarden. U kon subsidie voor isolatieglas aanvragen. Op 3 december 2010 was het budget voor deze subsidie op. Er is geen nieuwe subsidieregeling voor isolatieglas. Wel is de 2e en laatste ronde geopend van de rijkspremieregeling 'Meer met minder'. Om in aanmerking te komen voor die premie, moet u uw huis flink energiezuiniger laten maken. Op de website 'Meer met minder' staan de subsidievoorwaarden vermeld.

Meer informatie over het isoleren van uw huis
Op de website van Milieu Centraal kunt u nalezen wat het effect van de verschillende maatregelen is op uw portemonnee en op het milieu. Daarnaast kunt u terecht op de website van Meer Met Minder.

Naar boven

Hoe zit het bij de slimme meter met mijn privacy?

Netbeheerders en energieleveranciers mogen uw privacy niet aantasten. Ze mogen de gegevens die zij uitlezen via uw slimme meter alleen onder strenge voorwaarden gebruiken. Ook zijn ze verplicht om uw gegevens goed te beveiligen.

Persoonsgegevens
Een slimme meter is een energiemeter, die de energieleverancier op afstand kan uitlezen. Het Energiebedrijf mag uw gegevens alleen in de volgende gevallen uitlezen:
- 1 keer per jaar voor uw jaarnota;
- 6 keer per jaar voor uw tweemaandelijkse overzichten;
- wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist;
- wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer van het energienet.
Het energiebedrijf mag uw gegevens alleen vaker uitlezen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Aflezen van uw leefpatroon is niet mogelijk
De slimme meter meet alleen het totale energieverbruik. Aan uw meterstanden is dus niet te zien wat uw leefpatroon is, welke apparaten u in huis heeft of wanneer u thuis bent. Of u bijvoorbeeld veel of weinig televisie kijkt, is via uw meter niet te zien.

Bescherming van uw gegevens
De gegevens die wel zichtbaar zijn voor uw energiebedrijf worden op een aantal manieren beschermd:
- met wettelijke veiligheidseisen die de overheid aan de slimme meters stelt;
- met de nieuwste technologie waarmee energiebedrijven hun netten en het dataverkeer beveiligen;
- met de Wet bescherming persoonsgegevens die van toepassing is op hoe de energiebedrijven met uw gegevens omgaan (het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op).
Verder bestaan er voor de energiesector regels over hoe energiebedrijven met klanten en elkaar moeten omgaan bij het verwerken van gegevens. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Naar boven

Kan ik geld besparen door spaarlampen of LED-lampen te gebruiken?

Spaarlampen en LED-lampen besparen tot wel 90% energie ten opzichte van de gewone gloeilampen. Met spaarlampen kunt u uw jaarlijkse energiekosten dus verlagen. LED-lampen leveren nog meer besparing op dan spaarlampen.

paarlampen en LED-lampen
Spaarlampen leveren veel licht voor relatief weinig energie en gaan langer mee dan gewone gloeilampen. De aankoopprijs van een spaarlamp is binnen ongeveer 1 jaar terugverdiend, daarna gaat u geld besparen op uw energierekening. Sommige LED-lampen zijn nog zuiniger dan spaarlampen. Bovendien gaan LED-lampen heel lang mee.

Variatie aan spaarlampen
Er is een grote variatie aan spaarlampen op de markt, zodat er voor elk type lamp (armatuur), fitting en wattage een passende spaarlamp verkrijgbaar is.

Inzameling spaarlampen en LED-lampen
Spaarlampen bevatten ongeveer de helft van de wettelijk toegestane hoeveelheid kwik. Daarom moet u ze, als ze kapot zijn, als klein chemisch afval aanbieden. Omdat LED-lampen elektronica bevatten, moet u ook deze apart inleveren.

Meer informatie over spaarlampen en LED-lampen
Meer informatie over lampen vindt u op de website van Milieu Centraal. U kunt ook de website van Meer Met Minder raadplegen.

Naar boven

Kan ik subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers krijgen?

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, micro-warmtekrachtketels en warmtepompen. Het budget voor de subsidie voor zonnepanelen is op.

Subsidieregeling zonneboiler en warmtepomp
De subsidie voor zonneboilers en warmtepompen maakt onderdeel uit van de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen. NL Energie en Klimaat voert de regeling uit. Voor meer informatie over de subsidieregeling Duurzame warmte kunt u terecht bij NL Energie en Klimaat.

Subsidie zonnepanelen
De subsidie voor zonnepanelen maakt onderdeel uit van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De SDE-ronde 2010 is gesloten op 1 november 2010. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen.

Naar boven

Kan ik voor een HRe-ketel subsidie krijgen?

Tot en met 2010 kon u subsidie krijgen voor HRe-ketels (energiezuinige ketels). De subsidie voor HRe-ketels is onderdeel van de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen.

Subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen
In 2011 is geen subsidie beschikbaar vanuit de regeling Duurzame warmte voor bestaande woningen. Alleen wanneer u vóór 18 februari 2011 een aanvraag heeft ingediend, komt u mogelijk nog in aanmerking voor subsidie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Agentschap NL.

Energiebesparing door HRe-ketel
HRe-ketels wekken warmte en elektriciteit tegelijk op, met zo min mogelijk energieverlies. In een gemiddelde woning in Nederland produceert een HRe-ketel jaarlijks ongeveer 2500 kilowattuur (kWh) elektriciteit. Door de productie van die elektriciteit neemt u minder energie af van uw leverancier; dit levert een afname van CO2-uitstoot van ongeveer 1.000 kilo op. Dat is een besparing van bijna 20%. Het verminderen van CO2-uitstoot is belangrijk omdat een toename van CO2 de opwarming van de aarde (broeikaseffect) versterkt.

Verschil HR-ketel en HRe-ketel
De HRe-ketel is ongeveer net zo groot als een gewone HR-ketel. Het verschil zit in een extra aardgasmotor. Als de cv-ketel aanslaat, gaat ook de motor aan het werk. De aardgasmotor maakt elektriciteit uit gas. De HRe-ketel maakt elektriciteit tweemaal zo efficiënt als de meest moderne elektriciteitscentrales.

Meer informatie over subsidie op de HRe-ketel
Voor meer informatie over de subsidieregeling Duurzame warmte en de producten waar u subsidie voor kunt ontvangen, kunt u terecht bij NL Energie en Klimaat.

Naar boven

Komt er een verbod op gloeilampen in Europa?

De Europese Commissie heeft besloten tot de afschaffing van gloeilampen. Dit gebeurt in fases. Sinds 1 september 2010 mogen in Europa geen heldere gloeilampen van 75 Watt of meer worden verhandeld. Daardoor zijn steeds minder van dit soort lampen verkrijgbaar in de winkels. Na 1 september 2012 is de verkoop van gloeilampen helemaal verboden.
Sinds 1 september 2009 is de handel in alle matte gloeilampen en in heldere gloeilampen van 100 Watt al niet meer toegestaan.

Halogeenverlichting onder voorwaarden toegestaan
De meeste vormen van halogeenverlichting blijven toegestaan, maar vanaf 2016 mogen alleen de meest zuinige typen nog worden verkocht. Halogeenlampen zijn zuiniger dan gloeilampen, maar gebruiken meer energie dan spaarlampen en LED-lampen. Halogeenlampen zitten vaak als spotjes in plafonds.

Geen verbod op kerstverlichting en koelkastlampjes
Het verbod op gloeilampen slaat alleen op verlichting voor huishoudelijk gebruik. Lampen met een speciale toepassing, zoals lampjes voor naaimachines, koelkasten en ovens blijven wel toegestaan. Net als terrariumlampen en warmtelampen. Verder geldt de nieuwe regelgeving niet voor kleinere lampen met een lager vermogen dan 4 Watt, zoals kerstverlichting.

Reden afschaffing gloeilampen
Gloeilampen gebruiken zeer veel energie en dat is nadelig voor het milieu. Gloeilampen gebruiken zoveel energie omdat het grootste deel niet wordt omgezet in licht, maar in warmte. Bij spaarlampen en LED-lampen is dit niet het geval.

Meer informatie over het verbod op gloeilampen
Meer informatie over lampen vindt u op de website van Milieu Centraal. U kunt ook de website van Meer Met Minder raadplegen.

Naar boven

Krijg ik een vergoeding voor het terugleveren van energie van mijn zonnepaneel?

U kunt een vergoeding krijgen voor het terugleveren van energie die uw zonnepaneel teveel produceert. Een voorwaarde hiervoor is dat u meer energie teruglevert dan het maximum dat uw energiebedrijf heeft vastgesteld. Levert u minder energie terug dan dit maximum, dan wordt de overproductie verrekend met uw jaarrekening.

Vergoeding terugleveren energie zonnepaneel
Om in aanmerking te komen voor saldering (verrekening) of voor een vergoeding voor het terugleveren van energie van uw zonnepaneel moet u over een zogenaamde tweerichtingenmeter beschikken. Deze meter registreert de energie die u afneemt van uw leverancier én de opbrengst van energie van uw zonnepaneel.

Geen vergoeding terugleveren energie zonnepaneel
Een eenrichtingmeter of een ferrarismeter (terugdraaimeter) met terugloopblokkering meet het terugleveren van energie van uw zonnepaneel niet. De overproductie is dan niet te verrekenen en u kunt ook geen vergoeding krijgen.

Meer informatie over vergoeding van energie van uw zonnepaneel
Meer informatie over het terugleveren van energie vindt u op de website van ConsuWijzer. ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor consumenten. U kunt ook contact opnemen met uw energiebedrijf.

Naar boven

Op welke manieren kan ik zonne-energie opwekken?

Er zijn verschillende manieren om zelf zonne-energie op te wekken: met zonnepanelen kunt u zonlicht omzetten in elektriciteit. Met zonnecollectoren kunt u water opwarmen voor huishoudelijk gebruik.

Werking zonnepanelen
De zonnecellen in zonnepanelen zijn meestal gemaakt van silicium uit 2 lagen. Onder invloed van licht gaat tussen de 2 lagen een elektrische stroom lopen. Deze energie kunt u opslaan in een accu. In veel gevallen is het systeem ook aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Op die manier gaat de energie die u niet gebruikt, door naar het energiebedrijf. De energie die u zo teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt met u verrekend.

Werking zonnecollector
In een zonnecollector lopen buizen. Zonlicht verwarmt het water dat daar doorheen stroomt. Dit warme water wordt bewaard in een voorraadvat. Bij een geopende warmwaterkraan stroomt het koude leidingwater door het opgewarmde voorraadvat naar de kraan. Wordt het water niet warm genoeg, dan brengt de cv-ketel, geiser of warmtepomp het water alsnog op de gewenste temperatuur (naverwarming).

Voordelen zonne-energie
Met zonne-energie kunt u besparen op de kosten van uw energierekening. Zonne-energie is bovendien beter voor het milieu dan energie uit aardgas of steenkool. Bij de productie van zonne-energie komen namelijk geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. Bij het verbranden van aardgas of steenkool gebeurt dat wel.

Naar boven
Besseling Techniek BV      Havenstraat 9      1948 NP Beverwijk      Telefoon 0251-279999BESSELING

Subsidies

Technieken

Downloads

Service en Onderhoud

FAQ

PRODUCTEN

Zonnepanelen

Zonneboilers

Warmtepompen

Kleine windmolens

CV KetelsPROJECTEN

Projecten

PV-installaties

SpecialsWAAROM BESSELING

Over Besseling

Nieuws

Contact

Vacature

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacystatement

           CONTACT

info@besseling.nl

Tel. 0251-279999


BEZOEKADRES

Besseling Techniek BV

Havenstraat 9

1948 NP Beverwijk
Webdesign bij Maxxart